Traži
Filters
Close

Servis i usluge

Servisne usluge
cijene s uračunatim PDV-om (25%)

 

USLUGA RADA SERVISA

1 (jedan) radni sat

 

USLUGA SERVISA I POPRAVKA

1 (jedan) radni sat

 

USLUGA STROJNE OBRADE

1 (jedan) radni sat

 

DIJAGNOSTIKA KVARA +
IZRADA PONUDE/PREDRAČUNA

 

 

LEŽARINA
naplaćuje se 7 (sedam) dana nakon ne preuzimanja robe* 

(vidi pod ugovore*)

Dnevno (radni dani)

5,00 eura/dan

 

*cijene ne vrijede za ugovorne stranke

*zadržavamo pravo promjene cijena u dogovoru sa strankama

Kupac je jasno i unaprijed upoznat s ovim uvjetima poslovanja koji se nalaze na primci, u servisu, našoj web stranici ili na upit i smatramo da je suglasan s svim uvjetima poslovanja servisa i cijenama servisa prema važećem cjeniku.

Ukoliko korisnik ne preuzme uređaj u roku trideset (30) dana od završetka servisa/popravka naplaćujemo skladištenje/ležarinu po cjeniku za svaki dan skladištenja. Za uređaje koji neće biti preuzeti u roku od sedam (7) dana nakon obavijesti , a bez prethodnog dogovora o produljenom čuvanju, ne odgovaramo.

*cijena sastavljanja i puštanja pojedinih strojeva i uređaja naplaćuje se !

UREĐAJI SE ISPORUČUJU SAMO UZ PREDOČENJE PRIMJERKA RADNOG NALOGA/SERVISNE PRIMKE.UREĐAJI SE ISPORUČUJU TEK PO IZVRŠENOJ UPLATI I TO UZ POTVRDU UPLATE I IZVJEŠTAJ BANKE O PRISPIJEĆU SREDSTAVA, ILI NAKON UPLATE NA NAŠOJ BLAGAJNI.

 

 

Pregled
Sortiraj
Proizvoda po stranici