Traži
Filters
Close

Raskid ugovora i povrat robe

Ugovor o kupnji proizvoda putem usluge možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom telefaksom, elektroničkom poštom ili poštom upućenom na TRGOVINA I SERVIS JUREC u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana dostave proizvoda.

Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora ako:

- predmet ugovora je roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu.

- kupnja se provodi od strane pravne ili fizičke osobe koja se bavi unosnom djelatnosti, neovisno o pravnom obliku ili vlasničkoj strukturi, uvjeti iz ovog poglavlja se ne primjenjuju. Takve zahtjeve za povrat robe ćemo rješavati u tim slučajevima pojedinačno i u najvećoj mogućoj mjeri, uzeti u obzir sve razloge i okolnosti i prilike koje nam omogućuju naši dobavljači.


U slučaju raskida ugovora o kupnji proizvoda putem usluge dužni ste o svom trošku vratiti proizvod u originalnoj ambalaži na adresu naše trgovine, uz naznaku "Povrat proizvoda".


TRGOVINA I SERVIS JUREC će Vam vratiti cjelokupan uplaćeni iznos u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, uz uvjet da je proizvod vraćen u originalnoj ambalaži kako bi se mogao vratiti u daljnju prodaju.