Traži
Filters
Close

Skidanje zaštitne kacige

Zaštitna kaciga u većini nesretnih slučajeva spašava život.

    Više od 50 posto svih ozljedom izazvanih smrtnih slučajeva povezano je s ozljedom glave.
    U 10 do 20 posto slučajeva ozljeda glave javljaju se ozljede vratne kralježnice.
    Ove ozljede veoma su česte kod motorista pa je zaštitna kaciga obvezni dio opreme.

Primarna funkcija prve pomoći je očuvati žrtvin život. Najvažnije je pri svakoj nesreći omogućiti unesrećenoj osobi da diše normalno. Pri nesrećama motociklista najveća je dilema da li skidati žrtvi kacigu ili ne. U ovom članku ćete saznati kada i kako skinuti kacigu sa žrtve nesreće te kako joj omogućiti da diše.

Prilikom nesreće, postoje tri stanja u kojem se žrtva može nalaziti:

    Žrtva je pri svijesti i diše
    Žrtva nije pri svijesti i diše
    Žrtva nije pri svijesti i ne diše

Scenarij 1 - Žrtva je pri svijesti i diše

Ukoliko je žrtva pri svijesti i normalno diše tada dišni kanali nisu začepljeni i ne treba poduzimati nikakve zahvate na žrtvi. Recite žrtvi da sama skine kacigu jer ćete je tako zaposliti na trenutak i osigurati ćete se da je kaciga skinuta propisno i na najugodniji naćin za žrtvu. Kada žrtva nema kacigu na glavi tada je najlakše pratiti žrtvino disanje (i stanje dišnih puteva ujedno), te ako izgubi svijest i prestane disati, najlakše joj je dati umjetno disanje.

No ukoliko žrtva osjeti bol prilikom skidanja kacige zaustaviti će se u namjeri skidanja kacige. Upitajte žrtvu da li je osjetila bol i da li je zbog toga stala sa skidanjem kacige, no nemojte joj pomagati skinuti kacigu ukoliko odgovori potvrdno. Žrtva neka ostavi kacigu na glavi i tako dočekajte dolazak ekipe Hitne pomoći. Nastavite promatrati stanje žrtve i pripremite se za slučaj drugog scenarija.

Scenarij 2 - Žrtva nije pri svijesti i diše

Ukoliko žrtva nije pri svijesti NE POKUŠAVAJTE skinuti joj kacigu! Pod ovim se podrazumjeva da ne pokušavate otvoriti prednji dio na flip-up kacigama jer mehanizam može biti zaglavljen i pokušavanjem otvaranja prednjeg dijela žrtvi možete nanijeti neizlječive povrede. Sačekajte dolazak ekipe Hitne pomoći jer će oni pravilno imobilizirati žrtvinu kralježnicu i vrat prije nego poduzmu druge korake.

Za to vrijeme vi pratite žrtvino disanje (i stanje dišnih puteva ujedno), te se uvjerite da li je žrtva u nesvijesti jer se žrtva može na trenutke osvijestiti. Ukoliko žrtva prestane disati, pripremite se na treći scenarij.

Scenarij 3 - Žrtva nije pri svijesti i ne diše

Ukoliko žrtva nesreće ne diše, tada pokušajte pročistiti žrtvine dišne puteve. Prilikom nesvjestice, mišići vilice se opuste i jezik padne u ždrijelo te predstavlja prepreku dišnom putu. Na kraju članka je opisana tehnika oslobađanja dišnih puteva u ovom slučaju. Ukoliko na ovaj način ne uspijete osloboditi dišne puteve, tada žrtva ima male šanse ili nikakve da preživi. Žrtva koja ne diše će umrijeti u roku od nekoliko minuta, te u ovom slučaju je prvenstveni cilj očuvati ljudski život. Potrebno je dati umjetno disanje čemu dakako prethodi skidanje kacige sa žrtvine glave. Kada je kaciga skinuta, oslobodite žrtvi dišne puteve. Ukoliko tada žrtva ne počne disati samostalno, primjenite tehniku umjetnog disanja.

Tehnika skidanja kacige

Prilikom skidanja kacige, imperativ je da je vrat imobiliziran. Sljedeća procedura podrazumjeva da žrtva leži na leđima.

Za pravilno skidanje zaštitne kacige potrebne su dvije osobe, stoga tražite pomoć prisutnih osoba.
Skidanje zaštitne kacige     

1. Jedna osoba kleči iza glave i s obje ruke obuhvaća kacigu postrance u razini donje čeljusti, održavajući glavu ozlijeđenog u neutralnom položaju. Druga osoba za to vrijeme kleči postrance od glave i vizir.
 
Skidanje zaštitne kacige     

2. Druga osoba otvara ili reže remen kacige ispod brade, a prva osoba i dalje održava glavu u neutralnom položaju.
 
Skidanje zaštitne kacige     

3. Druga osoba osigurava neutralan položaj glave, podržavajući jednom rukom vrat s donje strane, istodobno uvlačeći prste ispod ruba kacige, a drugom rukom drži donju čeljust.
 
Skidanje zaštitne kacige     

4. Kad su glava i vrat tako osigurani, prva osoba širi kacigu koliko god je to moguće, diže je preko brade i nosa pa, polako povlačeći prema sebi, kacigu skida s glave i odlaže postrance.
 
Skidanje zaštitne kacige     

5. Kad je kaciga skinuta, prva osoba ponovno prihvaća glavu i održava je u neutralnom položaju, tako da polaže ruke preko ušiju ozlijeđenog, a kažiprstima i palcima drži donju čeljust tako dugo dok se ne postavi ovratnik.
 
Skidanje zaštitne kacige     

6. Druga osoba izrađuje ovratnik (ili uzima gotovi ovratnik) i postavlja ga oko vrata. Pod glavu se postavlja podložak (sloj debljine zida kacige), koji će održati glavu u razini tijela.

Tehnika oslobađanja dišnih puteva

Ukoliko prstima pratite vilicu prema ušima, doći ćete do mjesta gdje se vilica spaja sa lubanjom. Kažiprstima pritisnite mjesto ispod spoja i iza vilice i lagano podižite kažiprste. Ovaj pokret će vilicu pomaknuti prema naprijed, a time i mišiće koji drže jezik što bi trebalo biti doboljno da se jezik makne iz grla i da se oslobode dišni putevi. Ukoliko je jezik uzrok blokade dišnih puteva, žrtva bi nakon ovog zahvata trebala početi disati normalno.

***

Ne zaboravite da je čitanje o tehnikama pružanja prve pomoći jedno, a vježbanje drugo. Stoga vježbajte tehnike jer nikada ne znate kada će vam trebati, a od vaše reakcije može ovisiti ljudski život.

Skidanje kacige možete vježbati uz dobrovoljca, dok oslobađanje dišnih puteva ne preporučujem da vježbate na dobrovoljcu jer je tehnika neugodna i bolna.

Vjerujem da ste zaboravili tečaj prve pomoći koji ste pohađali prije auto-škole, stoga vam preporučujem da ponovite tehnike ili da opet upišete tečaj. Prva pomoć je bitna jer spašava živote dok ne dođe profesionalna ekipa Hitne pomoći. Jednog dana vama se može dogoditi nesreća, a spasiti će vas najvjerojatnije slučajni prolaznik koji nije zaboravio tehnike prve pomoći.

Arhiva članaka