Traži
Filters
Close

Jamstveni uvjeti

JAMSTVO VRIJEDI ISKLJUČIVO UZ PREDOČEN RAČUN ZA KUPLJENU ROBU

Opći jamstveni uvjeti

Trgovina i servis Jurec obavezuje se isporučiti robu s kompletnom dokumentacijom i pripadajućom joj ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera.

Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je uz neispravnu komponentu priložiti sav potreban pribor koji je s robom, kao njen pripadak, dobiven pri kupovini iste ( kablovi i sl., i ostali pribor koji dolazi uz kupljenu robu ) te kopiju računa kojom se potvrđuje kupnja. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda.
Zamjena dijelova prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća, ako u cjeniku za navedenu grupaciju artikala nije drugačije navedeno (npr. u slučaju reklamacije artikal se zamjenjuje 1 za 1 u garantnom roku).  Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije nepropisno  zapakirane ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu neće biti preuzete od strane Trgovina i servis Jurec već će biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku.

Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu, te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima. Pravo na ostvarenje jamstva kupac gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja uređaja, te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe.

U slučaju nepotpune jamstvene prijave ili artikla prijavljenog na jamstvo koji nije kupljen u Trgovina i servis Jurec , servis Jurec. zaračunava radne sate utrošene na rješavanje zadanog naloga od strane kupca prema važećem cjeniku usluga. Cjenik usluga servisa možete zatražiti u našoj prodaji i servisu. U slučaju da je riječ o kompletnom artiklu kupljenom u Trgovina i servis Jurec, dužni smo locirati i otkloniti sve kvarove vezane uz isto.  U slučaju kupnje dijelova za sastavljanje artikla ili samo nekih artikala Trgovina i servis Jurec, dužan je provjeriti samo ispravnost komponenata.  Međusobna kompatibilnost komponenata nije predmet jamstva, ako sve nisu kupljene i sastavljane u prostoru Trgovina i servis Jurec.

U slučaju da su sve komponente kupljene i sastavljane u Trgovina i servis Jurec, a dolazi do određenih nekompatibilnosti, Trgovina i servis Jurec. će u dogovoru s kupcem pronaći rješenje za nastalu situaciju. Trgovina i servis Jurec se obvezuje da će jamstvo za robu kupljeno u Trgovina i servis Jurec riješiti u primjerenom roku na način da će proizvod biti popravljen ili zamijenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika koje su bitne i relevantne za tu vrstu proizvoda. Ukoliko dolazi do zamjene proizvoda, kupac dobiva i novo jamstvo s novim proizvodom.

Trgovina i servis Jurec naplaćuje usluge servisa isključivo na zahtjev kupca i za sve artikle koji nemaju jamstvo Trgovina i servis Jurec.
 
Prava iz jamstva ne utječu na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama.


Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, moguće je podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje

Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.

Mirenje pri centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje.

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

 

PRODULJENJE JAMSTVA (UVJETI):

Produžite jamstvo svojeg uređaja za 1,2 ili 3 dodatne godine !

Uvjeti produljenja jamstva...

Jamstvo se produžuje nakon isteka redovnog jamstva.

Vlasnik je obavezan pridržavati se uvjetima jamstva koja su navedena u jamstvenoj knjižici pojedinog uređaja.

Vlasnik je obavezan jednom godišnje uređaj

servisirati u OVLAŠTENOM servisu !

Popis ovlaštenih servisa u RH dobiva se uz jamstvenu knjižicu uz svaki uređaj zasebno.

U slučaju ne pridržavanja uvjeta jamstva vlasnik gubi pravo na jamstvo uređaja !

JAMSTVO NA POJEDINE DIJELOVE:

-sajle i božiri 1-3 mjeseca

-pogonski remeni, klinasti, zupčasti, kanalni... 1-3 mjeseci. Istrošenost od rada i uporabe ne podliježe pod jamstvo !

-gume, zračnice, gusjenice 3 mjeseca na nedostatak. Probušenost, pohabanost od rada i uporabe ne podliježe pod jamstvo ! 

-akumulatori i baterije 6 mjeseci

-žarulje i osigurači NEMAJU JAMSTVO !

-rezni alati, npr. noževi, oštrice, glave, svrdla, plugovi i sl. NEMAJU jamstva ! Jamstvo vrijedi ako se primjeti nedostatak u roku 3-5 dana od dana kupnje ! 

-istrošenost alata od upotrebe i rada ne podliježe pod jamstvo !